AnasayfaTakvimSSSAramaÜye ListesiKayıt OlGiriş yap

Paylaş
 

  Hotmail Hack , Mail Hack Nasıl Korunabilirim Diyenler?

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Micra
Yönetici

Yönetici
Micra

Cinsiyet : Erkek

Kayıt tarihi Kayıt tarihi : 21/04/10

Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı : 224
Yaş Yaş : 21

İş İş : Grafiker,Webmaster ve Fotoğrafçı
Rep Puanı Rep Puanı : 43809

Başarı Puanı Başarı Puanı : 22

Zodyak : Boğa

Çin Astrolojisi : Kaplan


 Hotmail Hack , Mail Hack Nasıl Korunabilirim Diyenler? Empty
MesajKonu: Hotmail Hack , Mail Hack Nasıl Korunabilirim Diyenler?    Hotmail Hack , Mail Hack Nasıl Korunabilirim Diyenler? ClockC.tesi Ağus. 07 2010, 11:44

Fake Mail

bu yöntemi bir çok mail i çabuk ve kolay yoldan hacklemek için kullan?rlar genelde.

sistem ?öyle çal???yor.

size bir mail geliyor.
"mynet e karttan xxxxx isimli ki?i size bir e kart gönderdi"
üstteki yaz? örnektir.
ve bu mail de e kart?n linki vard?r.
t?klars?n?z linke ve site tam aç?l?rken ekrana bir yaz? gelir.
"oturum açma hatas?! lütfen tekrar mail adresinizle giri? yap?n?z"
ok dersiniz ve bir sayfa aç?l?r. sayfa hotmail ana sayfas?n?n ayn?s?d?r.
zaten bu hata sizin dikkatinizi da??tm??t?r pek fark?nda olmaz ve tekrar sa?daki bölüme Kullan?c? ad?n?z? ve ?ifrenizi yazar giri? yapars?n?z.
halbuki bu giri? yapt???n?z sayfa sahtedir (Fake) tir.
passport giri? sayfas?n?n link ine göz a?inal??? olmuyan ki %80 kullan?c? böyledir link e bakmaz sahte olan sayfada giri? yapar. ve ?ifresi kullan?c? ismi hacker a gider.
siz girmeyi denedi?inizde de zaten mail inize giremiyceksinizdir.
sebebi sayfan?n sahte olmas?.

tan?mad???n?z ki?ilerden gelen mail leri siliniz açmay?n?z bu ?ekilde korunabilirsiniz.

bundan sonras? hotmail, msn, live ile alakal?d?r.
---------------------------------------------------

Secret Question ( Gizli Soru )

bu yöntemde en basitidir.
bu yöntemden korunmak için iyi bir gizli soru haz?rl?yabilirsiniz.

mesela soru önemsizdir ama cevab? soru ile alakas?z olmal?. sizin hakk?n?zda biraz bir?eyler bilen birisi bu cevab? bilebilir.
mesela cevab? ?öyle yapabilirsiniz.
#$½€¥§ cevap #$½€¥§

bu gibi klavyede tek tu? ile yaz?lam?yan karakterler içerebilir..

Gizli sorumunas?l de?i?tiririm?

Passport Support Linklerin Görülmesine ?zin Verilmiyor
Linki Görebilmek ?çin Üye Ol veya Giri? Yap

mail adresiniz ve parolan?zla giri? yap?n ?u ekran gelicek kar??n?za2. ye?il ?eritteki yerin yan?ndaki de?i?tir i t?klay?n.

aç?lan sayfada ?uan ki parolan?z? girin k?sm? var. parolan?z? yaz?p gizli sorunuzu ve cevab?n? da alt k?s?ma yazars?n?z.
---------------------------------------

Password ¢racker ( parola k?r?c? )
bunun için baz? programlar vard?r. dev gibi bir metin ar?ivine sahip dosya var mesela isimler rakamlar rutin s?k kullan?lan kelimeler. vb.
bu listenin oldu?u dosyay? kullanarak program hedef olarak seçilen sizin mail adresinizin ?ifresini tahmin etmek için denemeler yapar. çok h?zl? ?ekilde üst üstte parola üretip dener. ama ne kadar seri yapsada bir msn ?ifresini k?rabilmesi için okudu?um kadar?yla 200 saat ten fazla zamana ihtiyac? var.
ki tabi sizin parolan?z basitse...

bunun için iyi bir parola olu?turmak gerekli.

parolan?z?da gizli soru gibi yapmal?s?n?z.
mesela örnek bir parola: (#harfler#rakamlar#) soldaki ?ifreye parantezler dahildir.

Nas?l ?ifremi de?i?irim derseniz. yukarda anlatm??t?m gizli soru de?i?me yeri ile ayn? yerdedir parola de?i?mek. bkz.. Pembe ?erit
-------------------------------------

Trojan ve Keylogger ile Hack

Trojan:
bu dosya bir exe dosyas?d?r. i?ini bilen ki?i bunu bir resime ekliyebilir, bir ba?ka exe yani mesela, bir program kurmak için çal??t?rd???n?z Setup lar varya onlara bile eklenebilir. onu çal??t?r?nca trojanda çal???r.

peki Trojan ne yapar?
bu sizin bilgisayar?n?zda bir kap? açar. bu dosya çal??maya ba?l?y?nca hacker a bilgisayardan uyar? gönderir. bilgisayara girmesi için gereken bilgileri iletir. hacker da bu dosyan?n Client i vard?r kumandas? yani. ve çal??t?r?r sizde olan trojan ile ba?lant? kurarak bilgisayar?n?za s?zar, girer. bu dakikadan sonra sanki kendi bildisayar?n? kullan?yormu? gibi heryere girip ç?kabilir pc nizde. istedi?ini çal??t?r?r dosya sokar ve ya dosya al?r sizden. ekran görüntüsüde alabilir. mesela sizin birisiyle konu?malar?n?z? izler. yaz?lar?n?z? okur.
ama girer girmez yap?ca?? ilk ?ey bir keylogger yerle?tirmek ve çal??t?rmak olucakt?r.

KeyLogger nedir?

key logger ad?ndanda anla??l?ca?? gibi bir loglama yani ar?ivleme program?.
klavye ile bas?lan tüm tu?lar? not eder. ve bir ?ekilde bu hackerin belirledi?i bir yere bu bilgileri gönderir.
bu program arac?l??? ile mail adresiniz haricinde tüm ?ifre ve kullan?c? isimlerinizi ö?renir.

bu üstte anlatt???m 2 programdan nas?l kurtulur ve ya korunurum derseniz tek yolu iyi bir virüs program?d?r.

2. yöntem ise tan?mad???n?z kimselerden dosya almamak. illegal sitelerden pornografik içerikli sitelerden uzak durmak.
------------------------------------------

Parola s?f?rlama mail i

baz? mail hack yöntemlerinden birisi ise cookie çalmak. bu en son en kesin çözümlü mail hack yöntemiydi. xss aç??? arac?l??? ile mail ile gönderilen bir link e ki?inin t?klamas? parolas?n? ö?renmeniz için yeterli bir?eydi.

cookie dosyas? bize geliyor ve biz kendi mail adresimize giriyoruz, sonra cookie mizi ki?inin cookie bilgileri ile de?i?ip sayfay? refresh yapt???m?zda kendimizi onun mail adresinde görüyoruz.

sonra ki?inin mail adresini gizli soru ile hackleme yönteminin orda bir seçenek vard?r. parola s?f?rlama mail i gönder diye.
buna t?klad??? zaman ki?i. mail adresinin sahibine bir mail gelir. ve mail de bir link vard?r t?kl?y?nca ?ifreyi de?i?irsiniz.
i?te cookie sistemi ile sizin mail inize girer ama ?ifreyi de?i?emez. bu parola s?f?rlama mail ini gönderip gelen mail i aç?p link i t?kl?yarak de?i?ir ama.
bu yüzden parola s?f?rlama mail lerinin gelice?i adres i de?i?memiz gerekli.
standart olarak yine kendi mail iniz ayarld?r?r. yani ?uan kendi mail inizle parola s?f?rlama mail i gönder derseniz yine size gelir.
bu ne ye yar?yor derseniz. mesela ?ifrenizi unuttunuz. gizli sorunuzuda hat?rlam?yorsunuz. bu parola s?f?rlama mail ini çok güvendi?iniz ki?inin mail adresi yapars?n?z. ya da 2. bir mail adresiniz varsa onun adresini yazars?n?z.

lad@live.com bu parolas?n? ve gizli sorusunu unuttu?um hesap olsun.
ve parola s?f?rlama mail i ayar?na ben forum@live.com u yazm??t?m parolam? unutmadan önce.
hotmail ana sayfas?nda parolay? mail adresini yaz?p giri? yapt???m?z k?s?mda
"parolan?z?m? unuttunuz?" (forgot your password?) var t?kl?yorsunuz. sonra parolas?n? unuttu?unuz mail adresi ve güvenlik kodunu yaz?yorsunuz. güvenlik kodu hemen orda barkod gibi okunmas? zorla?t?r?lm?? harf yada rakam dizilimi. onu güvenlik kodu alan?na yaz?n.
biz lad@live.com un parolas?n? unuttu?umuzdan onu yazd?k.
orda gizli sorumu yan?tla ve parola s?f?rlama mail i gönderi görüceksiniz.
parola s?f?rlama mail i gönder diyince lad@live.com un parola s?f?rlama mail i ayar?na forum@live.com u yazd???m?z için forum@live.com a bir mail gelir mail deki linki t?kar?z ve ?ifre de?i?me ekran? aç?l?r direk.
lad@live.com un ?ifresini de?i?irsiniz.

Not: cookie olay?ndan korunman?n bir di?er yöntemi ise, gelen mail tan?d?k ama fazlada güven duymad???n?z birisiyse ve ya içinizde bir ?üphe olu?turuyorsa i?inizi garantiye al?n. t?klamadan önce taray?c? (browser) inizin vas?tas?yla cookie leri silin öyle t?klay?n.
cookie silme i?lemini farkl? taray?c?larda farkl? farkl? oldu?undan anlatm?ycam en basit yöntem
Ba?lat >>> Ara >>> tüm belge ve klasörler diyin.
arat?ca??n?z kelime ?u ( cookies ) parantez içindeki kelime.
bir kaç klasör ve dosya ç?kabilir.
gerçek cookie ler. ç?kan dosyalar?ns a??nda dosya n?n bulundu?u yol yazar.
C:/Documents and Settings/kullan?c? ad?n?z.
k?sm?nda ç?kand?r do?rusu.
sar? klasör e çift t?klay?n aç?lan klasör içerisindeki index.dat haricindeki tüm not dosyalar?n? silin.

neyse bakt?m firefox un kisiler ile explorer ?n cookie leri ayn? yerde de?ilmi?. bir önceki anlat?m explorer içindi firefox ta ise ?öyle.
firefox aç?kken ?u tu? kombinasyonunu yap?yorsunuz.
Shift ve Ctrl ye eliniz bas?l?yken Del tu?una bas?nca kar??n?za özel veri temizli?i aç?l?cak.
tüm kutucuklar bo? kals?n cookie yi i?aretleyip tamam deyin. bu kadar  Hotmail Hack , Mail Hack Nasıl Korunabilirim Diyenler? Icon_smile

Nas?l parola s?f?rlama mail adresini istedi?im bir adres ile de?i?irim?

Mail adresi bilgileri de?i?tirme adresi >> Passport Support
bu adreste ilk önce mail adresiniz ve ?ifrenizle giri? yap?yorsunuz sonra kar??n?za alttaki ekran geliyor..en alttaki üzerine k?rm?z? ?erit çekti?im parola s?f?rlama mail i olarak belirliyice?iniz mail adresi yaz?ca??n?z yer.
onun üzerindeki ye?il ?erit olan ise gizli sorunuzu de?i?ebilice?iniz yer.
onun üzerindeki pembe olan ise ?ifrenizi de?i?ebilice?iniz yer.


 Hotmail Hack , Mail Hack Nasıl Korunabilirim Diyenler? 58763_156676644359363_2786985_n
 Hotmail Hack , Mail Hack Nasıl Korunabilirim Diyenler? Dmuser11
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Hotmail Hack , Mail Hack Nasıl Korunabilirim Diyenler?
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Dersmatik | Sosyal Paylaşım Ağı :: Bilgisayar Ve Teknoloji Bölümü :: Msn Hakkında Herşey-
Buraya geçin: